Leśnicy „GOSPODARZE LASU”

Dnia 7 kwietnia 2016r. w Gminnym Centrum Kultury w Solcu – Zdroju odbyła się lekcja edukacyjna o tematyce leśnej. Dzięki Pani Barbarze Jarzębiak (pracownik Nadleśnictwa Chmielnik) uczniowie szkół podstawowych z Solca – Zdroju i ze Zborowa usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat zagrożeń i znaczenia lasu.

Celem spotkania było kształtowanie w dzieciach świadomości ekologicznej dotyczącej lasów, a także promowanie dobrych nawyków i zachowań proekologicznych. Dzieci obejrzały również ciekawy film pokazujący konsekwencje zaśmiecania lasu, kłusownictwa, nielegalnego wycinania drzew itp.

Spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu Zdroju.