Spotkania Klubu Seniora odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00 

w Gminnym Centrum Kultury.